Regulamin programu lojalnościowego „Karta Klienta”

§ 1
POSTANOWIENIA OGOLNE

Organizatorem programu „Karta Klienta” jest Salon FONTE BELLE Źródło Piękna, przy ul. Dolnobrzeskiej 46c LU1 Tel. 691 181 080, e-mail salon@fontebelle.pl, www.fontebelle.pl
W regulaminie znajdują się warunki programu oraz zasady uczestnictwa określone przez FONTE BELLE.

§ 2
KARTA KLIENTA

Karta Klienta występuje w postaci imiennej karty.
Karta przechowywana jest w Salonie.
Z karty Karta Klienta może korzystać tylko jedna osoba, której imię i nazwisko widnieje na karcie.

§ 3
WARUNKI UCZESTNICTWA

Regulamin programu dostępny jest na stronie internetowej www.fontebelle.pl
Warunkiem przystąpienia do Programu jest wykupienie minimum jednego dowolnego zabiegu z oferty FONTE BELLE za wyjątkiem zabiegów na dłonie i paznokcie.
Klient posiadający Kartę Karta Klienta nabywa prawo do wykorzystania kwoty wpisanej na karcie Karta Klienta na dowolne zabiegi na ciało.
Wysokość kwot do wykorzystania określona jest w złotych polskich i podana na Karcie Karta Klienta.
Za każda wydana kwotę uczestnik otrzymuje 10% jej wartości do wykorzystania na dowolne zabiegi.
Kwoty sumują się.
Kwoty przyznawane są od cen obowiązujących w dniu korzystania z usługi.
Nie zrealizowana kwota nie będzie wymieniana na gotówkę.
Nie można dopłacać do zabiegu, należy uzbierać pełną kwotę ceny zabiegu.
W przypadku posiadania Karty Klienta należy poinformować personel Salonu FONTE BELLE w momencie dokonywania zapłaty za usługę.
Przyznana kwota na Karcie Klienta jest ważna, jeśli zawiera pieczątkę Salonu.
Kwoty nie są przyznawane za płatności związane z promocjami i rabatami.
Dodana kwota na Karcie Klienta ważna jest 12 miesięcy od daty jej otrzymania. Po tym terminie przyznane kwoty tracą ważność i nie mogą być zrealizowane.

§ 4
POSTANOWIENIA KONCOWE

Regulamin obowiązuje od dnia 31.01.2015 r
Organizator powiadomi Uczestników o wszelkich zmianach w Regulaminie na stronie www.fontebelle.pl.
Program prowadzony jest bezterminowo. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia bądź zakończenia programu, o czym powiadomi Uczestników na stronie www.fontebelle.pl.